เทศบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 7 results.
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕
เทศบัญญัติควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและส
เทศบัญญัติควบคุมตลาด พ.ศ 2562 พร้อมปก
เทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
เทศบัญญัติควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2562