โรงเรียนหนองตาบ่ง

โรงเรียนหนองตาบ่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โทร. 089 916 2859

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง