โรงเรียนวัดวังขนาย

โรงเรียนวัดวังขนาย ตั้งอยู่ที่ ตำบล วังขนาย อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 71110
 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง