วัดวังขนายทายิการาม

วัดวังขนายทายิการาม  ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  71110
โทร.034-611-724

บ่อน้ำร้อนวัดวังขนายทายิการาม ตั้งอยู่ที่ตำบลวังขนาย ในวัดวังขนายทายิการาม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐
กรมทรัพยากรธรณี ได้มาเจาะบ่อน้ำบริเวณวัด พบว่ามีความร้อนถึง ๔๒ องศาเซลเซียส จึงแนะนำให้
ทางวัดนำน้ำนี้มาใช้และชำระร่างกาย และต่อมาได้นำน้ำร้อนในบ่อนี้ไปวิเคราะห์ และพิสูจน์ปรากฏว่า
ในน้ำมีแร่ธาตุอยู่หลายชนิด ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ปัจจุบันมีบ่อน้ำร้อนประมาณ ๕๕ บ่อ 


-ให้บริการอาบน้ำแร่เชิงสุขภาพ -เป็นวัดที่มีบ่อน้ำแร่เชิงสุขภาพร่วมกับความศรัทธาของผู้คน
-มีรูปแบบบ่อแช่หลากหลาย ทั้งแบบนั่ง ยืนและนอนแช่ -มีการควบคุมขั้นตอน ระยะเวลาในการแช่ที่ดี

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง