สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ตั้งอยุู่บริเวณริมตลิ่ง (หมู่ 2) ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งสวนดังกล่าว ได้ทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  สวนสาธารณะดังกล่าว ได้จัดทำเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีเครื่องออกกำลังกายให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์  และทำกิจกรรมต่างๆ  เช่น จัดงานวันลอยกระทง  ฯลฯ

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง