ที่ทำการเทศบาลตำบลวังขนาย

เทศบาลตำบลวังขนาย ที่อยู่ 221 หมู่ที่1 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

โทรศัพท์ : 034-611353 ต่อ 22 โทรสาร : 034-611353 ต่อ 16

เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง