เทศบาลตำบลวังขนายจัดประชุมส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้กับพนักงานและพนักงานจ้าง

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต

เทศบาลตำบลวังขนายจัดประชุมส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้กับพนักงานและพนักงานจ้าง