ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี