ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2566

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2566