ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี