ประกาศงบเดือน

           .

                                                                 

ประกาศรายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ png ขยับได้ ประกาศงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ png ขยับได้ ประกาศงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม  2561

 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ png ขยับได้ประกาศงบแสดงฐานะการเงินเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ png ขยับได้ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ png ขยับได้ประกาศงบการเงินประจำเดือน กันยายน  2561

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ png ขยับได้ประกาศงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2561

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ png ขยับได้ประกาศ รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ png ขยับได้ประกาศงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ png ขยับได้ประกาศงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ png ขยับได้ประกาศงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ png ขยับได้  ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินทุกสามเดือน 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ png ขยับได้   ประกาศงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2562            

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ png ขยับได้   ประงบการเงินเดือนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ png ขยับได้  ประกาศงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ png ขยับได้  ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินทุกสามเดือน

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ png ขยับได้ ประกาศงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2562

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ png ขยับได้  ประกาศงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562

 

Visitors: 49,674