ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2561-ปัจจุบัน

.

                                                            

   •        ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังขนาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2                                                        ประจำปี พ.ศ.   2561

   •        ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังขนาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1                                                        ประจำปี พ.ศ.   2561

   •        ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังขนาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 

                     ประจำปี พ.ศ.   2561

   •        ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังขนาย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ 1 

                    ประจำปี พ.ศ. 2561

Visitors: 49,674