โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่

โรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่

ตำบลวังขนาย เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมเก่าของจังหวัดกาญจนบุรี มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม 31 แห่ง

- ขนาดใหญ่ จำนวน 7 แห่ง

- ขนาดกลาง จำนวน 9 แห่ง

- ขนาดเล็ก จำนวน 15 แห่ง

 

               

บริษัท แสงโสม จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตสุรา
ที่อยู่: 37/3 หมู่ 7 ถนนแสงชูโต ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์: 0-3461-1053
โทรสาร: 0-3461-1778
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตสุรา
ที่อยู่: 50 หมู่ 7 ถนนแสงชูโต ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์: 0-3464-7370
โทรสาร: 0-3461-1785
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 08:00-17:00
        
        

บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตสุรา
ที่อยู่: 234 หมู่ 1 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์: 0-3461-1505
โทรสาร: 0-3461-1509
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด

หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ที่อยู่1 20 60/9 ซอย วังขนาย 6 ตำบล วังขนาย อำเภอ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110
 
        
        

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : ผู้ขายกระดาษ

ที่อยู่: 222 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์: 0-3461-2456-60
โทรสาร: 0-3461-1956
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00

บริษัทสัญญากาญจนเกษตร 

ผู้ผลิตเคมีเกษตรและปุ๋ยในตำบล วังขนาย
ที่อยู่118/2 ซอยร.ร.บ้านมะกอกหมู่ ตำบล วังขนาย อำเภอ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110
 
 
 
 
 
 
 
 
        
        

บริษัท สามัคคีพัฒนา จำกัด

หมวดหมู่ : ขายส่งและผู้ผลิตปุ๋ย

ที่อยู่: 120 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์: 0-3464-7600-1
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, อาทิตย์ เวลา 08:30-17:30

รายละเอียด

ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี 

Srifa Frozen Food

208 หมู่ 3 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทร .08-0656-3388
อีเมล์
kanyarat@srifabakery.co.th

 

 

 

        
 

ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซเขต 8 ท่าม่วง กาญจนบุรี

ที่อยู่88 หมู่ 6 ท่าม่วง ตำบลวังขนาย กาญจนบุรี 71110
ชั่วโมง
วันนี้เปิดทำการ · 8:30–17:00
   
   
   
   
   
   
    
 
Visitors: 49,674