ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลนายาง

วันที่ 22 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลวังขนายได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
Visitors: 49,674