วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision) 


"ส่งเสริมการเรียนรู้  ควบคู่คุณธรรม  นำสู่การพัฒนาอาชีพ  เศรษฐกิจพอเพียง  

เสียงประชาเป็นใหญ่  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   พรั่งพร้อมวัฒนธรรม  ก้าวนำสาธารณูปโภค"

Visitors: 49,674