ภาพกิจกรรม วันพ่อ 5 ธันวาคม 2558

ภาพกิจกรรม วันพ่อ 5 ธันวาคม 2558 ณ หน้าศาลาการเปรียญวัดวังขนาย
Visitors: 49,674