สำนักปลัด

 

 

   

 

ฝ่ายอำนวยการ

    

                                                       

ฝ่ายปกครอง

                       

 

 

พนักงานจ้างสำนักปลัด

ฝ่าย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝ่าย สาธารณสุข

ฝ่าย สำนักงาน

ฝ่าย ศูนย์เด็กเล็ก

 

 

Visitors: 49,674