ภาพบรรยากาศ ประชาชนที่มารอรับสมเด็จพระเทพฯ เสด็จผ่านตำบลวังขนาย

Visitors: 48,270