ภาพบรรยากาศ ประชาชนที่มารอรับสมเด็จพระเทพฯ เสด็จผ่านตำบลวังขนาย

Visitors: 49,674