ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลวังขนาย ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปี 2558 ณ วัดวังขนายทายิการาม
Visitors: 49,674