อัลบั้มงาน วันแม่ 2558

ภาพกิจกรรมโครงการสายสัมพันธ์ ในครอบครัว ประจำปี 2558

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558(อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้)

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

Visitors: 49,674