ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไล่ถนน สายซอย 18 (ปากช่องสำรอง) หมู่ที่ 1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา                                      อิเล็กทรอนิกส์    (e-bidding)

         ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สามแยกดรงกำจัดขยะ ถึง สี่แยกไปบ้านเพอเฟ็ค หมู่ที่ 6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง                      จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 49,284